ESTUDIS PIRINENCS

18/11/2016|

Diari de Girona

Dissabte de la setmana passada al Castellot de Bolvir, a l’Espai Ceretània, es van fer les II Jornades d’estudis comarcals de Cerdanya. Amb dos blocs (medi natural i medi social) es van anar desgranant les diferents contribucions. […]

MUNICIPALITZAR

14/11/2016|

El Punt Avui

L’experiència de 37 anys de vida municipal democràtica, des de 1979, ensenya que els ajuntaments han hagut de fer un llarg recorregut per trencar la tendència a minimitzar el seu paper i a situar-lo en un nivell subordinat i subdisidiari d’altres administracions. […]

GIRONA, CIUTAT LÍQUIDA

04/11/2016|

Diari de Girona

Si, com diuen, avancem cada cop més cap a una societat líquida hem de convenir que a Girona es donen tots els ingredients per a una percepció d’aquesta mena. És clar, però, que la permeabilitat líquida de tots els rius i rierols, de les fonts, de les sèquies, dels canals, dels recs, de les cisternes, es mostra en relació íntima amb la pètria solidesa de la roca, de la veta de la pedra de Girona farcida de nummulits. […]

MANUEL BRUNET

31/10/2016|

El Punt Avui

L’editorial Afers acaba de publicar la biografia que el professor Francesc Montero, de la factoria UdG, ha dedicat a la figura de Manuel Brunet (Vic, 1889- Figueres, 1956): Manuel Brunet. El periodisme d’idees a l’ull de l´huracà (2016). […]

PICASSO

28/11/2016|

El Punt Avui

Fa 33 anys, Pierre Vilar reflexionava sobre la cultura catalana i les aportacions successives fetes de les capes que han sobreviscut a la tria de la mort. I deia: “No dubtem gaire, però, dels parentius de forma entre tal dibuix de Picasso i tal fragment de fresc romànic, dels parentius, en el codi dels colors entre tal composició de Miró i el tapís de la Creació. […]

TRESOR ARTÍSTIC NACIONAL

16/11/2016|

Un article inèdit de Joan Subias Galter per a la revista Víctors 

Revista de Girona núm. 299. Novembre-desembre 2016

 Mentre treballava en el llibre biogràfic sobre Joan Subias Galter (1897-1984). Dues vides i una guerra (en premsa), m’anava adonant de la dimensió del personatge i de l’extensíssima obra escrita que ens ha deixat. De fet, un apartat del llibre és una bibliografia seva, molt completa per bé que no exhaustiva; no podem descartar que ens surtin, encara, nous articles en revistes diverses, com ens ha anat passant al llarg de la recerca.  […]

LA FOTOGRAFIA I LA GUERRA: CHRISTIAN ZERVOS A CATALUNYA

16/11/2016|

Comunicació en les Jornades del CRDI sobre “La imatge i la recerca històrica”

Publicada a Imatge i recerca. 14es Jornades Antoni Varés (Girona 16-18 de novembre de2016). Ponències, experiències i comunicacions. Girona, Ajuntament, 2016

De Fantasmón rojo a autor de la Bíblia de Picasso

Dues fotografies i poca cosa més

La rebel·lió militar dels dies 17, 18, 19 de juliol de 1936 va desfermar una explosió social de caire revolucionari i anarquista a moltes parts d’Espanya. […]