Títol: 1492 – 1788. De los descubrimientos a las revoluciones. Temporama de la Historia

Autors: Joaquim Nadal, Jordi Nadal i Jordi Maluquer

Editat per: Difusora Internacional

Lloc i any: Barcelona 1975