Títol: 1789 . 1914. La industrialización y el imperialismo. Temporama de la Historia

Autors: Joaquim Nadal, Jordi Nadal i Jordi Maluquer

Editat per: Difusora Internacional

Lloc i any: Barcelona, 1976