Títol: 409 – 1491. La feudalización de la sociedad. Temporama de la Historia

Autors: Joaquim Nadal, Manuel Riu i Jordi Maluquer

Editat per: Difusora Internacional

Lloc i any: Barcelona, 1978