Intervenció en l’acte de signatura del Pacte nacional per a les infraestructures, que va tenir lloc al Palau de la Generalitat presidit pel President Montilla. Text publicat en el llibre Pacte nacional per a les infraestructures. Barcelona, DPTOP, 2009, (pàg.291-292).

Signarem ara un acord. Un pacte que fixa l’horitzó de 2020 per a les infraestructures de Catalunya.

Un acord ambiciós i realista alhora.

Aquest Pacte intenta recollir la millor tradició planificadora del nostre país. La institucional dels moments més vibrants del nostre autogovern. La que segueix el camí que ens va marcar la primera Mancomunitat i després la Generalitat.

L’ambició de L’obra a fer de la Mancomunitat.

La síntesi de la planificació regional dels germans Rubió i Tudurí i la planificació d’obres públiques de Victorià Muñoz Oms, enginyer de la Diputació de Lleida al servei de la Generalitat.

La tradició marcada també, més recentment, pels serveis d’estudis de les cambres de comerç, de caixes i bancs. La dels debats, reflexions i aportacions dels sindicats i les patronals.

La que recull una tradició municipalista arrelada en la realitat de cada racó de Catalunya i que culmina a Barcelona, la seva capital.

Aquest Pacte formula objectius i planteja propostes. Quantifica, prioritza i detalla el camí crític cap a l’assoliment del parc d’infraestructures que el país necessita. Ho fa amb un contingut ambiciós, realista i possible.

Neix d’un consens bàsic d’ampla base social i política.

Ho fem conscients que les infraestructures físiques no ho són tot, però conscients també que sense no podem fer créixer el país; no podem donar resposta a les necessitats de vuit milions de ciutadans i ciutadanes i a les necessitats del nostre teixit productiu.

Ho fem amb voluntat de canviar vells paradigmes. D’orientar la mobilitat cap a una utilització creixent i preferent del transport públic. Sabent que hem de superar vells dèficits acumulats i sabent que hem de superar nous reptes d’un món en canvi vertiginós. Amb aportació d’acords amplis, de consensos bàsics en tots aquells terrenys que asseguren la durabilitat per a les noves generacions d’un territori, d’un paisatge, d’uns valors que ens han fet com som.

Estem preparant una herència millor.

Vull agrair les aportacions constructives, exigents i crítiques de tots. La visió i l’ambició de país que tots hi hem posat.

El coneixement que el RACC té de la mobilitat en el terreny.

La sensibilitat estesa per tot el territori de PIMEC, com a reflex d’una part important del teixit productiu de Catalunya.

L’aportació singular i decisiva de les cambres de comerç. Integrades ara i aquí i representades pel Consell de Cambres, i pel seu president.

La sensibilitat, el coneixement, el debat i la reflexió de CCOO, UGT i la Unió de Pagesos. La voluntat de ser-hi i l’exigència de fer-ne un seguiment continuat.

Les aportacions decisives del món local. De les diputacions de Catalunya, hereves d’aquella Mancomunitat i ara expressió de nous serveis en el territori per al món local.

El paper catalitzador de la Federació de Municipis de Catalunya i de l’Associació Catalana de Municipis que aporten el sentiment concret, poble a poble, dels 947 municipis de Catalunya.

El paper de lideratge de la ciutat de Barcelona, i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. La preocupació intel•ligent per les xarxes de telecomunicacions de Localret.

I, finalment, però no pas menys importants, l’aportació dels partits polítics i els grups parlamentaris que han fet com tots els altres, d’aquest Pacte un gran procés obert i participat.

Una darrera qüestió, aquest Pacte integra mesures que es corresponen amb cinc departaments del Govern:

Agricultura, Alimentació i Acció rural, pels temes vinculats al camp i a la pagesia. Regadius i espais agraris.

Medi Ambient i Habitatge, per tot allò que afecta el cicle de l’aigua i també el tractament de residus.

Governació, per tot el que afecta als temes bàsics i imprescindibles de les telecomunicacions i les noves tecnologies.

Economia i Finances, per tot el que fa referència a les fonts d’energia.

I el de Política Territorial i Obres Públiques, pel transport i la mobilitat i les corresponents infraestructures.

Aquest Pacte fa la síntesi de molts dels plans sectorials del Govern i s’acull a la filosofia de Pacte ja assajada i aplicada en tot l’Acord estratègic.

El Secretari per a la Mobilitat ha estat a la sala de màquines de l’elaboració del Pacte i el professor Josep Mir ha executat, amb voluntat de diàleg i d’acord, i amb èxit, el mandat de lligar acords i de formular consensos.

Amb ells, moltes persones que ens acompanyen han intervingut amb generositat en un procés laboriós i estimulant.

A tots i a totes, moltes gràcies.