Revista del Salón Internacional de la Logística  

Un any més ha tancat les seves portes a la Fira el Saló de la Logística. Un any més ha aplegat professionals, empreses i institucions compromesos amb el desenvolupament dels moderns sistemes de transport i més i més implicats en el desenvolupament de la tecnologia aplicada a la distribució intel·ligent, ordenada i eficaç de les mercaderies.

Però el volum dels expositors, el pes de les operacions, l’envergadura de les propostes assenyala ja un nivell de maduresa del Saló que el situa entre els grans dels grans d’Europa.

Per certificar que Catalunya aposta per la logística, per certificar que en una societat cada cop més i més terciaritzada, la logística serà un pilar bàsic dels nous models de creixement econòmic, per acreditar que la logística serà en el món desenvolupat peça fonamental de la indústria del segle xxi.

Cada cop hi ha menys dubtes sobre el pes i la importància de la logística, i aquells que se la miraven amb un punt d’escepticisme i dubtant del valor afegit que pogués aportar s’han anat adonant que en la globalització i el desplaçament de la producció cap a països tercers, les plantes de muntatge i distribució seran els elements consubstancials d’un model nou on les diferències salarials propiciaran una distribució desigual en el món dels centres de producció i de la distribució.

Transport i logística esdevenen així un referent de modernitat en una nova escala de l’economia en la qual ja no serveixen els paràmetres clàssics del segle passat i de l’anterior.

El Govern de Catalunya ha apostat ja per un model en el qual les grans zones logístiques, adequades en dimensió i emplaçament a les característiques del territori, es recolzin en els dos grans ports de Catalunya, Barcelona i Tarragona, i  s’arrenglerin després en un rosari disposat de nord a sud i  d’est a oest esmaltant el territori català d’una xarxa de nusos intermodals, triats, ordenats i proporcionats a la nostra capacitat i amb voluntat d’estendre les ramificacions de la logística portuària i ferroviària de Catalunya a altres zones logístiques de l’Euroregió per tal d’assegurar eficiència i competitivitat.

El SIL és una fita i un revulsiu, i el recordatori d’un any a l’altre que l’evolució del sector és vertiginosa i canvia al ritme d’un món accelerat que evoluciona a una velocitat sense precedents.

Volem ser-hi, volem ser-hi a temps i volem ser-hi assegurant qualitat, excel·lència, serveis públics òptims i màxima cohesió social.