Títol: Bibliografia històrica de les comarques gironines. I. Ciutat de Girona

Autor: Joaquim Nadal i Farreras en col·laboració amb Ramon Alberch

Editat per: Institut d’Estudis Gironins

Lloc i any: Girona, 1982.