RESUM

La correspondència que van intercanviar Jordi Rubió i Balaguer i Joan Subias i Galter mostra la força del projecte de les idees de la Mancomunitat primer i de la Generalitat després en el camp de les biblioteques públiques. En plena Guerra Civil, els projectes no es van aturar, malgrat les dificultats, i van esdevenir un model de compromís per construir un sistema d’infraestructures al servei de la cultura. Les biblioteques de Palafrugell, Palamós, Olot, Figueres i Girona se situen a l’eix de la col·laboració entre Rubió i Subias a la demarcació de Girona i esdevenen el model d’una política.

Veure l’article complet en pdf