CUIXÀ, ENTRE L’ÈXIT I EL FRACÀS

15/07/2022|

Publicat a L’Avenç, nº 492, juliol-agost de 2022, p.54-57.

El monestir de Sant Miquel de Cuixà té avui, el 2022, una vida estantissa amb només dos monjos que mantenen viu l’alè de l’esperit de la refundació: Marco Riva i Rémy Messer, que hi van entrar el 1971 i el […]

VIDA DE JOSEP BENET, HISTÒRIA DE CATALUNYA

07/12/2017|

VIDA DE JOSEP BENET, HISTÒRIA DE CATALUNYA

Publicat a L’Avenç, nº 440, desembre de 2017, p. 64-69.

Jordi Amat: Com una Pàtria. Vida de Josep Benet. Barcelona, Edicions 62, 2017, 571 p. Amb repertori de fonts, bibliografia, índex onomàstic i el text de Josep Benet “La bandera del Palau”.

Josep Benet […]

LA CIA I EL COP DE PINOCHET

03/07/2012|

L’Avenç núm. 381, juliol 2012

Avui coneixem millor que mai les dificultats i les estretors que va patir Jaume Vicens Vives des del febrer de 1939 fins que va assolir primer la càtedra de Saragossa (1947) i després la de Barcelona (1948). Durant aquests gairebé deu anys es va haver d’espavilar amb classes diverses, col·laboracions editorials i, des d’octubre de 1942, entrant en el terreny de les empreses editorials, amb una empresa pròpia compartida amb el seu cunyat Frederic Rahola: Ediciones Teide [1].

Jaume Vicens va explorar molt ràpidament el mercat dels llibres escolars, els manuals de divulgació i els mapes i atles. Editorial Teide va marcar de seguida una línia de modernitat, tant en el contingut com en les il·lustracions, amb un recurs molt calculat a la fotografia, els gràfics i els mapes i, així, ben aviat els manuals de Teide, que Vicens escrivia directament o encarregava als seus amics i companys, van assolir un gran prestigi i una amplíssima divulgació. […]

LLAURAR I SEMBRAR

29/11/2011|

L’Avenç núm. 374, desembre de 2011

En ocasió de la publicació de les Homilies de Medinyà de Modest Prats

El lector de L’Avenç coneix la profunda humanitat de mossèn Modest Prats a través, sobretot, de l’entrevista que li féu en Josep M. Muñoz.

En Modest és un home poc donat a escriure per publicar. Ha parlat i […]

EL CABOTATGE DE LA VIDA

03/03/2011|

Ressenya sobre el llibre Cenyir el vent. Antologia de textos periodístics, de Joan Vicente. L’Avenç núm. 366

Josep Vicente i Romà (L’Armentera,1923) és com un mariner il·lustrat, com un professor retirat, com un activista contemplatiu. Camina cada dia un centenar de metres, potser més si va a comprar els diaris, de casa fins al Casino dels […]

LA CIUTAT DEL BORN

31/03/2010|

Ressenya sobre el llibre La ciutat del Born, d’Albert Garcia Espuche. L’Avenç núm 356

 Fa ja algunes dècades que Albert Garcia Espuche dedica els seus esforços a treure l’entrellat de la relació entre les estructures urbanes de les ciutats i el funcionament de la seva vida social i econòmica. El punt de confluència entre l’arquitectura i […]