JAUME VICENS, DEU ANYS DESPRÉS

30/05/1970|

Presència

L’any de la mort de Jaume Vicens i Vives, la nostra generació començava el batxillerat. Havien de passar, doncs, set anys encara, abans que no rebéssim alguna referència de la persona de Vicens, puix el desconeixíem totalment abans d’entrar a la Universitat.

Set anys són més que suficients, crec jo, per esborrar el record viu, […]