UNA CULTURA ACCESSÒRIA?

29/08/2020|

La pandèmia ha accentuat el debat al voltant del sentit, la necessitat i la utilitat de la cultura.

La cultura és imprescindible per a la humanitat i encara més per a la dignitat humana. La cultura és una elaboració constant de la condició humana entre la reflexió, el pensament i […]

EL NOU TÚNEL DE VIELLA

16/10/2007|

 El Segre 

La notícia de la imminent posada en servei del nou túnel de Viella ha quedat enterbolida per la polèmica al voltant del tercer carril. Una polèmica comprensible, que no ens hauria de fer perdre de vista el salt qualitatiu que representa pel que fa a prestacions i seguretat el nou túnel en relació amb […]

EL PIRINEU MÉS A PROP

02/12/2005|

La Mañana / Segre / El Periódic d’Andorra / Diari d’Andorra

Avui es posa en servei un tram de deu quilòmetres de la carretera C-14 entre Oliana i Coll de Nargó. L’accés a l’Alt Urgell  i també a Andorra queda, a partir d’avui, molt millorat. Hi guanyem en seguretat i temps. Em sembla molt important […]

RESERVES ÍNDIES

02/09/2005|

Segre / Regió 7 / Diari de Girona

Publicat també a Diari de Tarragona el 3 de setembre i a La Proa. Diari del Baix Empordà el 13 de setembre

El Govern de la Generalitat aplica una política territorial basada en un programa i pensada per executar les directrius de les lleis territorials amb voluntat de fer-les comprensibles i aplicables. L’objectiu central es fa molt evident: davant d’un creixement desmesurat, desproporcionat i desordenat, assegurar un creixement ordenat i equilibrat. Un creixement que garanteixi i preservi els valors patrimonials del territori, naturals i culturals, i alhora faci possible el progrés i la millora constant de les condicions de vida de la ciutadania, tot estimulant la creació de riquesa i afavorint l’equitat i la solidaritat. Tot això pot sonar a música celestial fins que arriba l’hora de la veritat i es tracta d’aplicar les lleis i els plans i d’avaluar-ne el seu impacte. És el que ha passat, per exemple, amb la nova Llei d’urbanisme, que ha definit unes condicions més clares i més immediates per a la dedicació d’un trenta per cent dels sòls que es classifiquen a habitatges de caràcter protegit, concertat i de promoció pública. El pas de la teoria a la pràctica és immediat i des de primers d’enguany és ja imprescindible recollir aquesta reserva en tots els planejaments derivats que es promoguin. L’abast de la reforma només ara es comença a percebre i el món de la promoció immobiliària s’adona del compromís conjunt que ha d’assumir amb l’administració per intervenir en el mercat de l’habitatge i del sòl. […]

EL AEROPUERTO DE ANDORRA – LA SEU D’URGELL

07/11/2004|

El Segre

El Gobierno de Cataluña atribuye una gran importancia estratégica al aeropuerto de la Seu d’Urgell. Tanto es así que lo tiene situado entre sus prioridades para el Pirineo y figura en un lugar prominente en la agenda política del Gobierno. Desde que el nuevo Gobierno de Cataluña tomó posesión en diciembre de 2003 me […]