“LA LLEI DEL TAXIS CONFIGURA UN ESCENARI PROU FLEXIBLE PER DONAR RESPOSTA ALS PROBLEMES DE LA PROFESSIÓ

22/07/2010|

Entrevista a la revista Taxi, núm 190 juny – agost 2010 

Joaquim Nadal i Farerras, conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, ens dóna l’oportunitat de conèixer en aquesta entrevista i, per primera vegada, la seva opinió sobre temes que avui es plantegen en el seccotr, com ara el desplegament i millora de la Llei del taxi, l’aprovació d’un marc regulador de les emissores de taxi, l’intrusisme, la representació en el Consell del taxi… i, especialment, la  significació del transport en autotaxi en totes les polítiques d’impuls i promoció del transport públic.

Quina valoració fa vostè de l’aplicació i el desplegament de la Llei del Taxi?

 La valoració que fem de l’aplicació i desplegament de la Llei del Taxi és, en línies generals, satisfactòria, tot i que restin encara algunes qüestions per resoldre. Pensem que el sector s’hi ha sabut identificar i ha contribuït a cohesionar l’activitat i sobretot ha posat en valor la funció social del taxi. […]

HAY QUE PRIORIZAR LA INVERSIÓN: NO TODOS PUEDEN TENER DE TODO”

19/06/2010|

Entrevista al diari Expansión

Ignasi Pujol


El 1 de junio, el Gobierno catalán aprobó un paquete de medidas para reducir el déficit público. El ajuste supondrá un ahorro de 1.670 millones de euros este año. La mayor partida del plan corresponde a las inversiones, que se reducirán en 531 millones.

Este lunes, el consejero de Política Territorial y Obras Públicas, Joaquim Nadal (Girona, 1948), aprovechará la visita del ministro de Fomento, José Blanco, a Barcelona con motivo de la colocación de la primera piedra de la estación intermodal de La Sagrera, para detallar qué infraestructuras catalanas se verán afectadas por el plan impulsado por el Ejecutivo central. […]

“L’9 PORTARÀ UN CANVI REVOLUCIONARI A LA MOBILITAT URBANA”

05/05/2010|

Entrevista a Público

1.- ¿Cuál es la valoración de  la puesta en marcha del primer tramo de la L9? ¿Cómo mejora el sistema de transporte en el área de Barcelona?

Altamente positiva. El metro empieza a llegar a barrios de la aglomeración metropolitana que carecían de este medio de transporte. La contribución a un nuevo concepto de movilidad urbana es trascendental y a medida que avance la puesta en marcha será un cambio auténticamente revolucionario.

2.- El tramo que discurre entre el Prat de Llobregat y la zona Franca de Barcelona. ¿Cuándo se abrirá? ¿Cuál es el calendario general?

Los dos tramos del sur de la línea están muy avanzados. Tanto el túnel desde la Terminal 1 del aeropuerto hasta la Zona universitaria de la Diagonal, que ya está completado al 100%, como el túnel que arranca de la Zona franca y enlaza en l’Hospitalet con la línea del aeropuerto. Una y otra podrían ponerse en servicio. […]

“SI LA SEU FOS VOLUNTAT COMPARTIDA AMB ANDORRA, ALGUAIRE NO SERIA UN FRE”

08/02/2010|

Entrevista al Diari d’Andorra

Joaquim Nadal, com a conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalu ny, és el màxim responsable polític de les infraestructures promogudes, construïdes i posades en marxa pel Govern català. Sens dubte, la infraestructura més important que s’ha inaugurat recentment, com a mínim des de la perspectiva andorrana, és l’aeroport d’Alguaire, un aeroport que el cap de Govern d’Andorra, Jaume Bartumeu, no ha dubtat a l’hora de qualificar-lo com a “l’aeroport de referència d’Andorra”.

–¿Creu que l’Alguaire és efectivament l’aeroport de referència d’Andorra?
–En relació amb aquesta qüestió, he de dir que m’ha preocupat i, en algun cas, fins i tot m’ha dolgut que, des d’algun sector de la societat andorrana, s’hagi volgut tirar aigua al vi, dient que l’aeroport d’Alguaire és una oportunitat a mitges. O dit d’una altra manera, que l’aposta de la Generalitat per l’Alguaire ha condemnat la Seu d’Urgell, que era “la nostra opció de veritat”. […]

“NO ES RAONABLE REBAIXAR LES TARIFES DE TRANSPORT PÚBLIC”

04/02/2010|

Entrevista a 20 minutos
Joaquim Nadal: "No és raonable rebaixar les tarifes del transport públic"  (Imagen: MIQUEL TAVERNA)

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal.

De moment, no s’han vist gaires millores a Rodalies amb la gestió de la Generalitat.

Cal un any per veure-hi canvis. El primer mes ha estat d’arrencada. Aquest febrer posarem un telèfon 902, la pàgina web, el centre d’atenció al client i nous trens. La imatge no serà el primer canvi. I el març serà el mes en què s’iniciaran les millores en la velocitat, la puntualitat i la freqüència. Ja veurem en quines línies. Es pot introduir algun tren més o algun de semidirecte. […]