“UN DIA HAURÀ DE TRIAR AMB QUI VOL ACORDAR LES GRANS LÍNIES POLÍTIQUES EN AQUEST PAÍS PER TREURE’L DE LA CRISI ECONÒMICA”

06/07/2011|

Intervenció en el Ple del Parlament. Pregunta al president de la Generalitat sobre les polítiques actives en el sector industrial i els projectes de llei de simplificació i millora de la regulació, d’agilitat i reestructuració administrativa i de promoció de l’activitat econòmica

Joaquim Nadal i Farreras

Gràcies, presidenta. Senyor president, més que sobre la situació política, […]

“LI DEMANO QUE RECLAMI AL PORTAVEU DEL GOVERN QUE DEFENSI L’ACCIÓ DEL GOVERN I DEIXI LA DISCREPÀNCIA PER A LA SEU PARLAMENTÀRIA”

16/06/2011|

Intervenció en el Ple del Parlament.  Pregunta al president de la Generalitat sobre la dignitat de les institucions d’autogovern i la revisió de les declaracions del portaveu del Govern

La presidenta

La pregunta següent és sobre la situació política i la formula l’honorable senyor Joaquim Nadal, del Grup Parlamentari Socialistes.

Joaquim Nadal i Farreras

Gràcies, molt honorable presidenta. Molt honorable […]

“AQUESTA ÉS UNA VELLA TÀCTICA: …APEL·LAR A LA RESPONSABILITAT DELS ALTRES DEFUGINT-NE LA PRÒPIA”

01/06/2011|

Intervenció en el Ple del Parlament.  Pregunta al president de la Generalitat sobre els marges d’estalvi en els pressupostos de la Generalitat

Joaquim Nadal i Farreras

Gràcies, senyora presidenta. Senyor president, vostè i jo portem molts anys, probablement els mateixos, amb responsabilitats públiques de govern i mai, ni vostè ni jo, no hem trobat el calaix ple, vaja, […]

“NO ES PODEN GOVERNAR NI LA CRISI NI EL PAÍS DES DE LA PASSIVITAT, LA INOPERÀNCIA I EL TACTICISME”

05/05/2011|

Intervenció en el Ple del Parlament. Pregunta al president de la Generalitat sobre les mesures del Pla de Govern 2011-2014 per a la preservació dels models sanitari i educatiu

La presidenta

Senyores diputades, senyors diputats… La pregunta següent la formula l’honorable senyor Joaquim Nadal, del Grup Parlamentari Socialista, i és sobre la situació política.

Joaquim Nadal i Farreras

Gràcies, senyora […]

“PER A UNA HISTÒRIA DE LA GIRONA JUEVA”

03/05/2011|

Intervenció en el Simposi “Temps i Espais de la Girona Jueva”, i publicada en el llibre Temps i Espais de la Girona Jueva. Actes del Simposi Internacional celebrat a Girona  23, 24 I 25 de març de 2009. Girona, Patronat Call de Girona, 2011

Bon vespre a tothom, i moltes gràcies per la seva assistència a aquesta […]

“FACI CAS DELS SEUS ASSESSORS, PARI-HO TOT, PRESENTI EL PRESSUPOST, DEMANI AJUDA…”

13/04/2011|

Intervenció en el Ple del Parlament. Pregunta al president de la Generalitat sobre el compliment dels compromisos contrets en el debat d’investidura

La presidenta
La pregunta següent és sobre la situació política i la formula l’honorable… –si us plau, silenci– …la formula l’honorable senyor Joaquim Nadal, del Grup Parlamentari Socialista.

Joaquim Nadal i Farreras
Gràcies, senyora presidenta. Senyor president […]

“NO EN FAREM PROU AMB DIVENDRES, CALDRÀ ANAR MOLT MÉS ENLLÀ”

24/03/2011|

Intervenció en el Ple del Parlament. Pregunta al president de la Generalitat sobret sobre la cimera per a la reactivació econòmica

La presidenta
La següent pregunta és sobre la situació política, i la formula l’honorable senyor Joaquim Nadal, del Grup Parlamentari Socialista.

Joaquim Nadal i Farreras
Gràcies, molt honorable presidenta. Molt honorable president de la Generalitat, pel que hem vist […]

“LA REFERÈNCIA CONSTANT A LES RETALLADES ÉS UNA DEMOSTRACIÓ QUE VOSTÈS HAN COMENÇAT LA CASA PER LA TEULADA”

09/03/2011|

Intervenció en el Ple del Parlament. Pregunta al president de la Generalitat sobre les mesures per al compliment dels compromisos adquirits en educació i sanitat, i sobre la presentació dels pressupostos de la Generalitat per al 2011


Joaquim Nadal i Farreras
Gràcies, senyora presidenta. Molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, què pensa fer per complir i […]

“PASSATS DOS MESOS DE LA PRESA DE POSSESSIÓ DEL SEU GOVERN AVUI HI HA MENYS CONFIANÇA, MÉS DESCONCERT…”

23/02/2011|

Intervencio en el Ple del Parlament. Pregunta al president de la Generalitat sobre els anuncis d’ajustos pressupostaris i sobre la confiança dels ciutadans en el Govern

 Joaquim Nadal i Farreras

Gràcies, senyor president. Molt honorable president, passats dos mesos de la presa de possessió del seu Govern, i contra el que vostè acaba de dir ara, aquí […]

COMMEMORACIÓ DEL CENTENARI DEL NAIXEMENT DE SANTIAGO SOBREQUÉS

17/02/2011|

Intervenció en la taula rodona sobre Santiago Sobrequés, organitzada per l’Institut Jaume Vicens Vives, amb motiu del centenari del seu naixement. Girona, 17 de febrer de 2011. Publicada a Metastasi, butlletí informatiu de la Fundació Jaume Vicens Vives, maig 2011

La vida professional

  Santiago Sobrequés, com Jaume Vicens Vives, va ser alumne de l’Institut vell, que […]