HISTOIRE DE LA CATALOGNE

02/02/1982|

Títol: Histoire de la Catalogne

Autor: Joaquim Nadal i Farreras dirigida conjuntament amb Ph. Wolff

Editat per: Editorial Privat

Lloc i any: Toulousse, 1982.

Edicions en català i castellà editades per:  Editorial Oikos-Tau

Lloc i anys: Vilassar de Mar, 1982 i 1992, respectivament

DOS SEGLES D’OBSCURITAT. Els segles XVI i XVII

12/05/1979|

Títol: Dos segles d’obscuritat. Els segles XVI i XVII

Autor: Joaquim Nadal i Farreras

Editat per: Editorial Dopesa

Lloc i any: Barcelona, 1979

“Que la modèstia i petitesa d’aquest volum, bona prova del poc que sabem dels segle XVI i XVII, serveixi d’estímul i esperó per a […]

L’ONZE DE SETEMBRE I EL CENTRALISME BORBÒNIC

27/12/1977|

Títol: L’onze de setembre i el centralisme borbònic

Autor: Joaquim Nadal i Farreras

Editat per:  Editorial Dopesa

Lloc i any: Barcelona, 1977

“D’acord amb l’esperit i el títol de la col·lecció, aquest llibre vol ésser una síntsi de divulgació del segle XVIII català. En aquest sentit, el […]

LES POSSIBILITATS DE LA DEMOGRAFIA HISTÒRICA DE LES COMARQUES GIRONINES. Inventari dels arxius parroquials de la diòcesi

20/06/1975|

Títol: Les possibilitats de la demografia històrica de les comarques gironines. Inventari dels arxius parroquials de la diòcesi

 Autor: Joaquim Nadal i Farreras en col·laboració amb Joan Busquests i Damau.

Editat per:  Institut d’Estudis Gironins – Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Lloc i any: Girona, 1975