PLA TERRITORIAL PARCIAL DE LES TERRES DE L’EBRE

21/12/2010|

Pròleg al Pla territorial parcial Terres de l’Ebre. Barcelona, DPTOP, 2010 

Presentem ara la revisió del Pla territorial parcial de les Terres de l’Ebre, aprovada definitivament pel Govern de la Generalitat el passat 27 de juliol.

Aquest fou l’únic Pla tramitat i aprovat a l’empara de la Llei d’ordenació territorial de 1983 amb anterioritat a l’any 2003. Les urgències […]

PLA TERRITORIAL PARCIAL DE LES COMARQUES GIRONINES

16/12/2010|

Pròleg al Pla territorial parcial Comarques Gironines. Barcelona, DPTOP, 2010

L’aprovació definitiva, la publicació al DOGC  (14 de setembre i 15 d’octubre de 2010, respectivament) i, ara, la publicació impresa i en format digital del Pla territorial parcial de les Comarques Gironines tanca definitivament el mapa de Catalunya en relació amb les determinacions de la Llei d’ordenació […]

NORMES DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC DELS MUNICIPIS SENSE PLANEJAMENT A CATALUNYA

30/11/2010|

 Pròleg a Normes de planejament urbanístic dels municipis sense planejament a Catalunya. Barcelona, DPTOP, 2010 

El Govern de Catalunya ha volgut des de 2003 actualitzar el marc normatiu en matèria de planificació territorial i de planejament urbanístic. Es tractava d’omplir els buits clamorosos que hi havia i completar el mapa de tot Catalunya a tots els […]

LES ÀREES RESIDENCIALS ESTRATÈGIQUES. ARE

30/11/2010|

Pròleg a Les àrees residencials estratègiques. ARE. Barcelona, Generalitat – DPTOP, 2010

La reacció del Govern de Catalunya als primers indicis de crisi econòmica fou immediata i en alguns aspectes es va anticipar a la mateixa percepció de la crisi. L’evident desacceleració de l’economia va afectar primer el marc financer mundial, alguns aspectes del consum i […]

MEMÒRIA TÚNEL DEL CADÍ 2009

17/11/2010|

Presentació a Política de Responsabilitat Social i Empresarial. Túnel del Cadí, 2009 (Barcelona, Túnel del Cadí, 2010)

La trajectòria de Túnel del Cadí avala un compromís social, territorial i empresarial. En el terreny intern convé remarcar la voluntat permanent d’associar les pràctiques corporatives a la transparència, a la participació, al diàleg entre els treballadors i […]

MEMÒRIA TABASA 2009

17/11/2010|

Presentació a Política de Responsabiliat Social i Empresarial. Tabasa, 2009. Barcelona, Tabasa, 2010

El Govern ha volgut que Tabasa no fos només l’empresa que explotava exemplarment els túnels de Vallvidrera. És veritat que feia bé la seva feina i que era una feina fàcil, centrada en l’eficaç gestió dels peatges.

Però la mera explotació d’una concessió era […]

TEXT REFÓS DE LA LLEI D’URBANISME

10/11/2010|

Pròleg al Text refós de la Llei d’urbanisme. Generalitat – DPTOP, Col·lecció “Quaderns de legislació” núm. 94.

Els canvis més recents en la legislació urbanística feien imprescindible aquest text refós que ara publiquem. El Govern va aprovar el 3 d’agost un decret legislatiu que incorporava la totalitat de les modificacions introduïdes en la legislació urbanística des de […]

PER CONTINUAR AVANÇANT. PROPOSTES DE FUTUR PER A LES COMARQUES GIRONINES

31/10/2010|

Presentació del Programa del PSC a les comarques gironines. Eleccions la Parlament de Catalunya, 2010

Catalunya es troba ara en un  moment crucial de la seva història. La cruïlla decisiva de les eleccions al Parlament de Catalunya marcarà l’orientació dels propers anys i condicionarà l’evolució del catalanisme polític.

Aquesta és la raó que ha portat totes les […]

PLA TERRITORIAL METROPOLITÀ DE BARCELONA

30/10/2010|

Pròleg al Pla territorial metropolità de Barcelona (2 vols.). Barcelona, DPTOP, octubre 2010

Aquest Pla és la clau de volta de l’arc sòlid i potent que configuren els set plans territorials parcials que han estat successivament aprovats des de 2006 fins a 2010.

Els antecedents més generals d’aquests set plans cal anar-los a buscar en el mandat […]