MEMÒRIA TABASA 2009

17/11/2010|

Presentació a Política de Responsabiliat Social i Empresarial. Tabasa, 2009. Barcelona, Tabasa, 2010

El Govern ha volgut que Tabasa no fos només l’empresa que explotava exemplarment els túnels de Vallvidrera. És veritat que feia bé la seva feina i que era una feina fàcil, centrada en l’eficaç gestió dels peatges.

Però la mera explotació d’una concessió era […]

TEXT REFÓS DE LA LLEI D’URBANISME

10/11/2010|

Pròleg al Text refós de la Llei d’urbanisme. Generalitat – DPTOP, Col·lecció “Quaderns de legislació” núm. 94.

Els canvis més recents en la legislació urbanística feien imprescindible aquest text refós que ara publiquem. El Govern va aprovar el 3 d’agost un decret legislatiu que incorporava la totalitat de les modificacions introduïdes en la legislació urbanística des de […]

PER CONTINUAR AVANÇANT. PROPOSTES DE FUTUR PER A LES COMARQUES GIRONINES

31/10/2010|

Presentació del Programa del PSC a les comarques gironines. Eleccions la Parlament de Catalunya, 2010

Catalunya es troba ara en un  moment crucial de la seva història. La cruïlla decisiva de les eleccions al Parlament de Catalunya marcarà l’orientació dels propers anys i condicionarà l’evolució del catalanisme polític.

Aquesta és la raó que ha portat totes les […]

PLA TERRITORIAL METROPOLITÀ DE BARCELONA

30/10/2010|

Pròleg al Pla territorial metropolità de Barcelona (2 vols.). Barcelona, DPTOP, octubre 2010

Aquest Pla és la clau de volta de l’arc sòlid i potent que configuren els set plans territorials parcials que han estat successivament aprovats des de 2006 fins a 2010.

Els antecedents més generals d’aquests set plans cal anar-los a buscar en el mandat […]

MEMÒRIA DEL CONSORCI DE GALLECS

30/10/2010|

Presentació de la Memòria 2009 del Consorci de Gallecs. Mollet del Vallès, Consorci de Gallecs, 2009

Ara fa quaranta anys Gallecs estava condemnat a mort. Una concepció antiquada i errònia de l’urbanisme pretenia, a través de l’ACTUR, desenvolupar un espai de prop de 1.500 hectàrees que havien de convertir tota la zona en una nova gran […]

PLA DE PORTS DE CATALUNYA

18/10/2010|

Presentació del Pla de Ports de Catalunya. Barcelona, DPTOP, 2010

La tasca planificadora del Govern abasta tots els camps i ho fa combinant la planificació territorial general amb la planificació sectorial.

Així, en l’àmbit del litoral català, que és una competència nova assumida com a conseqüència dels acords de traspassos en aplicació de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, […]

PLA TERRITORIAL PARCIAL DEL CAMP DE TARRAGONA

04/10/2010|

Presentació del Pla territorial parcial del Camp de Tarragona. Barcelona, DPTOP, 2010

El Govern de Catalunya haurà completat en set anys el determini de la Llei d’ordenació territorial de 1983, que establia set plans territorials parcials. Tots ja ara aprovats definitivament i en procés de publicació. Tots set signifiquen documents cabdals de planificació territorial. Tots set […]

EL METRO DEL FUTUR

04/10/2010|

Pròleg al llibre L-9/L-10, el metro de la innovació. Barcelona, Railgrup,  2010

L’aposta del Govern de la Generalitat pel transport públic és molt evident. Respon a un principi ben clar: cal potenciar-lo i incentivar-lo, i crear l’oferta suficient perquè la demanda es desplaci del vehicle privat cap als sistemes de transport col·lectiu. L’L-9 és, doncs, en […]

PAISATGE I NACIÓ: LA POLÍTICA DE PAISATGE

30/09/2010|

Pròleg al llibre La política de paisatge a Catalunya. Col·lecció “Guia d’integració paisatgística” núm. 4. Barcelona, DPTOP, 2010

La invenció del paisatge en l’imaginari nacional de Catalunya és un fet constatat. L’abundant literatura al voltant del paisatge,els paisatges,de Catalunya,i la seva cronologia té un clar paral·lelisme amb l’evolució dels moviments culturals de la Renaixença i al […]

PREMIS FAD 1958-2008

30/09/2010|

Salutació al llibre Premis FAD 1958-2008. 50 anys d’arquitectura i interiorisme a la Península ibèrica. Barcelona, Arquinfad, 2010

Vaig arribar a estudiar a Barcelona l’any 1966. Tenia divuit anys i en feia pocs de l’inici dels premis FAD. Però puc dir ara, amb prop de cinquanta anys de distància, que, en la realitat d’aquell jove estudiant […]