MEMÒRIA DEL CONSORCI DE GALLECS

30/10/2010|

Presentació de la Memòria 2009 del Consorci de Gallecs. Mollet del Vallès, Consorci de Gallecs, 2009

Ara fa quaranta anys Gallecs estava condemnat a mort. Una concepció antiquada i errònia de l’urbanisme pretenia, a través de l’ACTUR, desenvolupar un espai de prop de 1.500 hectàrees que havien de convertir tota la zona en una nova gran […]

PLA DE PORTS DE CATALUNYA

18/10/2010|

Presentació del Pla de Ports de Catalunya. Barcelona, DPTOP, 2010

La tasca planificadora del Govern abasta tots els camps i ho fa combinant la planificació territorial general amb la planificació sectorial.

Així, en l’àmbit del litoral català, que és una competència nova assumida com a conseqüència dels acords de traspassos en aplicació de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, […]

PLA TERRITORIAL PARCIAL DEL CAMP DE TARRAGONA

04/10/2010|

Presentació del Pla territorial parcial del Camp de Tarragona. Barcelona, DPTOP, 2010

El Govern de Catalunya haurà completat en set anys el determini de la Llei d’ordenació territorial de 1983, que establia set plans territorials parcials. Tots ja ara aprovats definitivament i en procés de publicació. Tots set signifiquen documents cabdals de planificació territorial. Tots set […]

EL METRO DEL FUTUR

04/10/2010|

Pròleg al llibre L-9/L-10, el metro de la innovació. Barcelona, Railgrup,  2010

L’aposta del Govern de la Generalitat pel transport públic és molt evident. Respon a un principi ben clar: cal potenciar-lo i incentivar-lo, i crear l’oferta suficient perquè la demanda es desplaci del vehicle privat cap als sistemes de transport col·lectiu. L’L-9 és, doncs, en […]

PAISATGE I NACIÓ: LA POLÍTICA DE PAISATGE

30/09/2010|

Pròleg al llibre La política de paisatge a Catalunya. Col·lecció “Guia d’integració paisatgística” núm. 4. Barcelona, DPTOP, 2010

La invenció del paisatge en l’imaginari nacional de Catalunya és un fet constatat. L’abundant literatura al voltant del paisatge,els paisatges,de Catalunya,i la seva cronologia té un clar paral·lelisme amb l’evolució dels moviments culturals de la Renaixença i al […]

PREMIS FAD 1958-2008

30/09/2010|

Salutació al llibre Premis FAD 1958-2008. 50 anys d’arquitectura i interiorisme a la Península ibèrica. Barcelona, Arquinfad, 2010

Vaig arribar a estudiar a Barcelona l’any 1966. Tenia divuit anys i en feia pocs de l’inici dels premis FAD. Però puc dir ara, amb prop de cinquanta anys de distància, que, en la realitat d’aquell jove estudiant […]

PLA TERRITORIAL PARCIAL DE LES COMARQUES CENTRALS

22/09/2010|

Pròleg al Pla territorial parcial de les Comarques Centrals. Barcelona, DPTOP, 2010

Publiquem ara el Pla que el Govern de Catalunya va aprovar el dia 16 de setembre de 2008. L’acord i la normativa van tenir la seva publicació oficial el dia 22 d’octubre de 2008.

Des d’aquell moment fins ara hem avançat moltíssim en el compliment de […]

MEMÒRIA INCASÒL 2009

15/09/2010|

Presentació de la  Memòria Institut Català del Sòl 2009. Barcelona, Incasòl, 2010*

La trajectòria de l’Institut aquest any ha estat marcada per la crisi econòmica. La forta davallada de la demanda i de les transaccions immobiliàries també han repercutit en la cartera de l’Incasòl, que ha hagut d’adaptar la seva activitat a aquestes noves circumstàncies.

Així, seguint les […]

MEMÒRIA GISA 2009

15/09/2010|

Presentació als Comptes anuals i informe de gestió de GISA, 2009. Barcelona, DPTOP-GISA, 2010  

Unes dues-centes quaranta persones gestionen una cartera de 4.444 contractes amb un import total de 9.156 milions d’euros. D’aquesta quantitat, un 92% correspon al cost de les obres, un 5% al cost de l’assistència a les obres, un 2% a projectes i un […]

MEMÒRIA TABASA 2009

15/09/2010|

Presentació a Política de responsabilitat social i empresarial. Tabasa, 2009. Barcelona, TABASA, 2010

El Govern ha volgut que Tabasa no fos només l’empresa que explotava exemplarment els túnels de Vallvidrera. És veritat que feia bé la sevafeina ique era una feina fàcil, centrada en l’eficaç gestió dels peatges.

Però la mera explotació d’una concessió era limitar-se massa i, […]