Intervenció a la Diputació Permanent. Sessió informativa amb la consellera d’Ensenyament sobre la política educativa del Govern, especialment pel que fa als concerts educatius

Publicada a: DSPC-D, 3, pàg 4   DSPC-D, 3, pàg 16   DSPC-D, 3, pàg 25   DSPC-D, 3, pàg 26  i  DSPC-D, 3, pàg 27