Intervenció a la Diputació Permanent. Compareixença del conseller d’Economia i Finances perquè informi sobre els acords de finançament autonòmic negociats amb el Govern de l’Estat

Publicada a: DSPC-D, 4, pàg 4  DSPC-D, 4, pàg 5   DSPC-D, 4, pàg 27  i  DSPC-D, 4, pàg 29