Intervenció a la Diputació Permanent. Compareixença del conseller d’Economia i Finances per a informar sobre les mútues Norton Life, Caja Hipotecària Catalana Mutual SA, i Personal Life amb relació a la crisi d’Eurobank

Publicada a: DSPC-D, 7, pàg 23  i DSPC-D, 7, pàg 33