Intervenció a  la Comissió d’Organització i Administració de la Generalitat i Govern Local. Sessió informativa amb el conseller en cap sobre els nomenaments dels consellers de Governació i Relacions Institucionals i de Justícia

Publicada a: DSPC-C, 128, pàg 11  DSPC-C, 128, pàg 21  i DSPC-C, 128, pàg 24