Intervenció a la Comissió d’Organització i Administració de la Generalitat i Govern Local. Sessió informativa amb el conseller en cap, sobre la reestructuració parcial dels Departaments de la Presidència i d’Economia i Finances

Publicada a: DSPC-C, 128, pàg 11  DSPC-C, 128, pàg 21 i  DSPC-C, 128, pàg 24