Intervenció a la Comissió d’Organització i Administració de la Generalitat i Govern. Local. Sessió informativa amb els consellers de Governació i Relacions Institucionals, de Medi Ambient, d’Interior i de Política Territorial i Obres Públiques, sobre les actuacions previstes pel Govern per a pal·liar els efectes dels aiguats del dia 10 de juny

Publicada a:  DSPC-C, 67, pàg 15   DSPC-C, 67, pàg 29   DSPC-C, 67, pàg 31 i  DSPC-C, 67, pàg 34