Intranet de PTOP

Fa temps que sé que molt sovint l’agenda s’interposa entre els meus desigs i la crua realitat. Fa ja unes quantes setmanes que no puc complir el meu compromís i la meva voluntat de fer una visita detallada, planta per planta. Vaig començar però no he pogut continuar. Tinc, però, la ferma voluntat de fer-ho i encara que em costi més temps, vull fer-ho i ho faré. Em sembla necessari i em sembla també un camí per familiaritzar-me amb molta més gent de la casa amb qui tracto molt poc sovint o mai d’una manera directa. Tinc, més d’una vegada, aquesta sensació a l’ascensor, quan pujo amb més gent i no sé distingir a quin lloc de la casa treballen.

Divendres 30 de març va ser un dia important per al Departament i per al Govern. D’una banda, el DOGC publicava l’anunci de licitació de la concessió i les obres del desdoblament de l’Eix Transversal, amb un pressupost d’execució material de 795 milions d’euros. És l’obra pública més important que emprendrà el Departament, línia 9 del metro a part, i és un compromís que figurava en el Pla d’autovies aprovat a les darreries de 2004. Ara, d’aquest Pla, amb aquesta licitació quedarà ja només per licitar, a finals d’any, la part d’obres pendents de l’Eix diagonal, entre Vilanova i la Geltrú i Manresa. Per altra banda, el Govern, el mateix divendres, en una sessió extraordinària, va aprovar el Projecte de llei de pressupostos que per al DPTOP pugen a 1410 milions d’euros i que per al consolidat del Departament i el seu grup d’empreses pugen a 3.495 milions d’euros.

Estem parlant de xifres molt importants i d’un compromís del Govern amb la política d’infraestructures, de mobilitat, de seguretat viària, i de planificació i ordenació territorial. La nostra tasca és fer que aquests diners es tradueixin en accions tangibles, transformadores i modernitzadores, tal com la ciutadania espera.

Hem començat la Setmana Santa i tot va a un ritme més pausat. Ara, per fi, plou amb intensitat i continuïtat. Ja sabeu que mai no plou a gust de tothom, però a hores d’ara no ens podem permetre el luxe de prescindir ni d’una sola de les gotes d’aigua que estan caient. M’estimo més que en veiem el costat positiu i que sapiguem apreciar el benefici evident que aquestes pluges tenen sobre la terra, el paisatge i els conreus. Bona Pasqua a tots.