Títol: Conèixer la història de Catalunya. Del segle XVI al XVIII

Autor: Joaquim Nadal i Farreras

Editat per:  Editorial Vicens Vives

Lloc i any: Barcelona, 1983 (2a. edició).