El Periódico. Suplement “Construmat”

Construmat és un gran aparador, un laboratori, un mercat. És l’oportunitat d’interpretar el món de la construcció com un sector dinàmic, canviant, en revisió permanent. L’exploració dels materials, dels aïllaments, de les tipologies, de les noves tecnologies, és l’ocasió  per repensar i  revisitar la casa. La casa del passat, del present i del futur. Venim d’una tradició constructiva mil·lenària i anem cap a canvis radicals que introduiran nous avantatges i comoditats a la vida domèstica.

Aquest procés s’ha de fer sense asèpsia, amb personalitat i sensibilitat, amb la intel·ligència d’introduir tots els canvis tecnològics que calguin i mantenir tots els valors tradicionals que ens convinguin.

Però des de l’Administració pública hem d’anar més enllà. Hem de vincular l’habitatge a l’espai públic i al seu encaix en el territori, i hem de pensar de forma permanent en l’habitatge com un fet col·lectiu i comunitari. És des d’aquesta dimensió comunitària que hem de vetllar tots plegats per la socialització dels grans canvis que s’intueixen i que Construmat ens presenta.

La producció de sòl i de nous habitatges ha de pensar-se des d’aquests paràmetres i la nova llei d’urbanisme és un instrument adequat i eficaç per assolir-los. El Govern de la Generalitat ha anat posant les eines i, ara, tots plegats amb la vital aportació del sector i la inversió privada hem d’assolir els resultats que ens hem proposat com un repte i un compromís. Un repte de dinamització de l’activitat econòmica i el compromís d’atendre tots les segments de demanda de nous habitatges.