Intervenció en el Ple del Parlament.  Debat sobre l’orientació política general del Consell Executiu

Publicada a:  DSPC-P, 98, pàg 4  DSPC-P, 98, pàg 12 DSPC-P, 98, pàg 13