Intervenció en el Ple del Parlament. Debat general sobre la gestió i el model de la formació ocupacional a Catalunya

Publicada a : DSPC-P, 35, pàg 6  DSPC-P, 35, pàg 10