Intervenció en el Ple del Parlament. Debat sobre l’orientació política general del Consell Executiu

Publicada a: 03.10.01 DSPC-P, 63, pàg 50  i 04.10.01 DSPC-P, 64, pàg 6 DSPC-P, 64, pàg 9