Revista del Salón Internacional de la Logística

Les tradicions es creen i el SIL després de deu convocatòries ha començat a esdevenir una tradició, una cita amb el conjunt de les activitats vinculades amb la logística. Després dels deu salons que ja s’han realitzat ningú no regateja ja al SIL un paper rellevant en el calendari firal de Catalunya, i tothom li reconeix una dimensió innovadora i diversificadora que enriqueix l’oferta variadíssima i competitiva de Fira de Barcelona.

El SIL ha crescut amb el mateix recinte firal de Barcelona i ha seguit molt de prop les passes determinants dels darrers anys per fer de la Fira un referent cada cop més sòlid, més atractiu, més internacionalitzat, de major projecció. Estem ja molt a prop de veure completats els dos recintes firals a Barcelona i l’Hospitalet, i en aquest darrer cas hem vist com la Fira creixia al mateix ritme dels grans canvis urbanístics i econòmics de la Gran Via al voltant de l’eix de la plaça d’Europa.

Aquesta connexió estreta entre el SIL i la Fira és un element essencial de la síntesi creativa que la pròpia existència de la Fira estimula i que la particularitat de cada Saló nodreix amb elements singulars i rellevants.

Després de deu comnvocatòries, la logística ha esdevingut un camp de l’activitat econòmica, que ha adquirit carta de naturalesa i ha assolit una dimensió creixent i una presència indiscutible en el camp de les noves activitats que s’estan generant a l’empara de les noves tecnologies i de les noves pautes de mobilitat. En aquest sentit, la relació entre la logística i la dinàmica cada cop més complexa del transport i de la distribuició aporten un camp nou que ha esdevingut central en tota economia moderna i diversificada.

Efectivament, ens trobem davant un sector instrumental que aporta coneixement i intel·ligència a l’espai, a vegades indefinit, entre el procés productiu, els acabats, la comercialització i la distribució. És un sector que solda la producció i la distribució, i hi aporta lógica i racionalitat. Sabem que en aquest sentit el camp per córrer és immens i que les noves oportunitats que s’obren per a la diversificació i la internacionalització de l’economia són indispensables per créixer i crear riquesa.

En un moment delicat i difícil per a l’economia internacional, el SIL esdevé més encara de cara al futur una eina imprescindible per assegurar que l’economia de Catalunya i totes les empreses del nostre país sabran trobar un espai en el conjunt de l’economia espanyola i internacional, i intercanviar experiències per tal de ser eficients i competitives.

Ara més que mai, la creació de riquesa, la generació de noves activitats esdevenen un repte cabdal, al qual al SIL pot fer una contribució de primer nivell. Ho ha fet fins ara, ho ha de fer més encara a partir d’ara.