Pròleg a ATM. Autoritat del Transport Metropolità. 10 anys d’història. Barcelona, ATM, 2007

L’Autoritat del Transport Metropolità és un consorci entre administracions i coordina els operadors de transport del territori metropolità de Barcelona. És una aposta conjunta pel transport públic i per a la integració dels modes de transport. Podem ben bé dir si simplifiquem i arrodonim que en deu anys ha arribat a la xifra de MIL milions de viatges validats i de MIL milions d’euros de pressupost, d’aquest darrer any.

És l’esforç més notable de participació conjunta de totes les administracions en la presa de decisions en relació amb el sistema, a la xarxa de transport públic amb una clara vocació integradora i solidària i amb la creixent incorporació de noves autoritats locals i de noves línies de transport.

Passats deu anys des de la seva fundació creiem que s’han assolit molts dels objectius que es van proposar en el seu origen i s’obre la perspectiva de nous reptes en el futur immediat. L’ATM s’ha acreditat com l’eina adequada per a revolucionar les pautes de mobilitat, per aportar una coordinació sensible i intel·ligent, per donar prioritat a uns sistemes de transport moderns i sostenibles, per prioritzar de forma clara el transport públic, per articular amb un servei bàsic un territori extens i una població amplíssima.

D’aquesta manera, l’ATM  ha anat evolucionant cap a una autoritat de mobilitat que té ara el repte i la responsabilitat de tramitar i aplicar el Pla de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona.

En ocasió d’aquest recorregut de deu anys no es tracta ara de fer un repàs dels temes pendents, de les insuficiències econòmiques, dels problemes sobrevinguts, que n’hi ha. Es tracta, ara i avui, de fer una aturada en el camí, de mirar enrere, de gaudir dels resultats assolits, d’entendre el sentit i l’oportunitat de la creació del consorci i de preveure’n el futur amb una aposta de tots més clara, més radical,més oberta, més contundent.

 L’ aventura de la mobilitat quotidiana, de la forma de moure’s les persones i les famílies, per anar a treballar i tornar, per anar a comprar, per anar als punts d’oci i de lleure, mereix una atenció especialíssima. Darrere de cada viatge hi ha una història personal, un pensament, una poètica, una alegria o un sofriment. Els nostres trajectes són els moments més secrets de les nostres vides, absorts en una distracció permanent o capficats en les cabòries de la jornada.

Atorgar comoditat, confortabilitat, qualitat, excel·lència, puntualitat, rigor, neteja al nostre transport públic és alhora mirall i paradigma de civisme, és l’aparador social més evident de l’ànima d’un poble.