Títol: Discursos i conferències 2003-2006 . Col·lecció “Discursos i conferències” núm. 15 (2 vols.)

Editat per: Generalitat de Catalunya

Lloc i any: Barcelona, 2006

“Lleis, plans, pressupostos i acció són ingredients d’un mateix propòsit: Definir el nou catalanisme que pensa el país d’una manera integral i conceptua el perfil nacional de Catalunya com una construcció social, econòmica, cultural i política definida per generacions i articulada avui al voltant dels instruments d’autogovern, que ens permeten la construcció de la nació cada dia, poble a poble i ciutat a ciutat, territori a territori amb totes les persones que compartim aquest país”.

[de la presentació de l’autor]