Revista de Girona núm. 214

El 31 de gener de 1998 vaig fer cinquanta anys. La Calaia va decidir que volia obsequiar-me d’una manera especial. Amb aquest motiu es va posar en contacte amb en Joan Casanovas i Romaguera i li va encarregar un ex-libris.

Amb en Joan hem col·laborat durant més de vint anys i és de les persones que ha sabut interpretar millor, gràficament i plàsticament, les meves idees i propostes sobre la ciutat de Girona. Sempre hem intentat combinar la voluntat permanent de descoberta (més aviat n’hauríem de dir propostes per al redescobriment de la ciutat de Girona) i l’aspiració de subratllar i reforçar les belleses i els atractius de la ciutat. Hem buscat angles insòlits, temes nous, aspectes ocults. Fruit d’aquest esperit han sortit una bona colla de publicacions monogràfiques en els successius programes de Fires que ha anat fent l’Ajuntament de 1979 a 2001.

Conservo d’aquesta col·laboració moltes interpretacions esquemàtiques i acolorides de Girona, alguna de les quals ha servit per fer la portada i il·lustrar el títol d’algun llibre meu.

L’ex-libris és un destil·lat sintètic de tot. El blau intens és una constant, la silueta del campanar una presència indefugible, la vermellor de la lluna és el record d’algun vitrall de la catedral, i l’esquematització del pont Eiffel l’aposta per una Girona que ho inclou tot. Aquest ex-libris és una lectura no excloent de Girona, tradició i modernitat interpretades conjuntament mirant al futur.

La presència de Girona m’acompanya en tots els llibres que s’incorporen ara a la meva biblioteca i és així referència clara d’unes arrels profundes, i d’una manera especial de mirar el món.