Publicat al núm. 418 de Presència sota el pseudònim de J. Borrell i Berenguer