Publicat al núm. 420 de Presència sota el pseudònim de J. Borrell i Berenguer