Publicat al núm. 425 de Presència sota el pseudònim de J. Borrell i Berenguer