Publicat al núm. 428 de Presència sota el pseudònim de J. Borrell i Berenguer