Publicat al núm. 431 de Presència sota el pseudònim de J. Borrell i Berenguer