Publicat al núm. 454 de Presència sota el pseudònim de J. Borrell i Berenguer