Títol: Girona, ciutat viva i de colors

Autor: Joaquim Nadal i Farreras

Editat per: Editorial Columna Assaig

Lloc i any: Girona, 1999

“Vaig començar als setze anys escrivint alguna carta al director a l’únic diari de l’època. Des d’aleshores ja no he parat, més o menys intermitentment. (…) Després, des de 1979 no he parat d’escriure sobre Girona. Quasi vint anys d’alcalde han vist com s’apilonen centenars de pròlegs, d’introduccions, de notes, de guions, d’escrits de festa major, d’articles als diaris…”

[de la introducció de l’autor]