Títol: Girona: Història i herència jueva

Autor: Joaquim Nadal i Farreras 

Editat per: Patronat Municipal del Call

Lloc i any: Girona, 1993