El Roure núm. 16. 2n trimestre de 2002

Ara més Europa que mai. La involució política que ens envaeix, l’aparició de fenòmens disposats a discutir la idea d’Europa des de posicions excloents i recalcitrants, el retorn pur i net del feixisme i l’autoritarisme, marquen l’agenda europea amb noves urgències.

La definició d’un nou marc polític, institucional i administratiu per a l’ampliació, l’obertura d’Europa a nous països ha de ser el pròleg a una Constitució europea. Una Constitució que reformuli les institucions (Comissió, Consell i Parlament), que faciliti l’articulació del conjunt, que reforci la cohesió social i que garanteixi la plenitud de la nova ciutadania europea.

Des de Girona, com des de Catalunya, ens sentim compromesos amb aquest procés. Activament compromesos. Disposats a intervenir en un procés històric on els valors de la cultura, de la solidaritat, de la convivència i del progrés, defineixin el marc d’aquesta nova ciutadania. Es tracta d’un exercici d’aprofundiment democràtic, d’una inversió en els valors de les llibertats, d´una recuperació de l’instint utòpic, fundacional, d’aquells que han somniat molt més que un mercat per competir: una identitat compartida per viure en llibertat i amb el ple domini dels drets humans i dels drets socials.

La idea d’Europa, la mirada oberta al món, impregna l’activitat i la personalitat de la Girona del segle XXI. Abandonats tots els complexos, totes les pors, totes les inèrcies, Girona construeix el seu futur des d’una visió cosmopolita del seu paper, des d’un compromís amb la idea d’Europa, des d’una aposta decidida per participar del bagatge comú de l’experiència mil·lenària de tots els països i de totes les ciutats d’Europa. Amb l’objectiu compartit de desterrar el risc d’involució, d’eliminar totes les temptacions autoritàries i de posar tota l’experiència viscuda en la transformació de la ciutat a disposició de la renovació entusiasta de l’Europa del futur.

Europa mira aquest futur des de les bases sòlides d’una arrel comuna, d’una cultura comuna, d’una riquesa plural i diversa, i d’uns valors i una sensibilitat guanyats a pols i amb llibertat per damunt de totes les crisis.

Girona des de la seva orientació europea i mediterrània, des dels seus mateixos orígens i amb totes les aportacions successives, pot ser un model i una pauta per ciutats i pobles disposats a jugar un paper en l’Europa que ve.