Títol: Histoire de la Catalogne

Autor: Joaquim Nadal i Farreras dirigida conjuntament amb Ph. Wolff

Editat per: Editorial Privat

Lloc i any: Toulousse, 1982.

Edicions en català i castellà editades per:  Editorial Oikos-Tau

Lloc i anys: Vilassar de Mar, 1982 i 1992, respectivament