Intervenció en el Ple del Parlament. Interpel·lació al Consell Executiu sobre quina valoració fa de la política general realitzada a Catalunya durant aquesta legislatura i les seves conseqüències de futur

Publicada a:  DSPC-P, 125, pàg 31  DSPC-P, 125, pàg 35 i DSPC-P, 125, pàg 37