Intervenció en el Ple del Parlament. Resposta a la interpel·lació al Consell Executiu sobre el nomenament d’alts càrrecs dels departaments, els organismes i les empreses públiques de la Generalitat

Publicada a:  DSPC-P, 6, pàg 58   DSPC-P, 6, pàg 60