Intervenció en el Ple del Parlament. Interpel·lació al Consell Executiu sobre els resultats de la liquidació dels Pressupostos de la Generalitat per al 2000

 
Publicada a:  DSPC-P, 53, pàg 8