Intervenció en el Ple del Parlament. Debat sobre l’orientació política general del Consell Executiu 

Publicada a: DSPC-P, 29, pàg 3 ; DSPC-P, 29, pàg 8 ; DSPC-P, 29, pàg 12 ; DSPC-P, 29, pàg 14