Intervenció en el Ple del Parlament. Debat d’investidura del president de la Generalitat

Publicada a:  DSPC-P, 3, pàg 17 i  DSPC-P, 3, pàg 43