Títol: Jerusalem-Girona-Jerusalem

Autor: Joaquim Nadal i Farreras

Editat per: Ajuntament de Girona-Patronat El Call

Lloc i any: Girona, 2000.