El Punt Avui

Eumo editorial incorpora a la seva col·lecció Textos pedagògics el llibre El lleure com a projecte amb el que Joaquim Franch va guanyar l’any 1985 el premi Artur Martorell. Ha tingut cura d’aquesta edició el professor Jaume Trilla; la novetat és la incorporació d’un darrer capítol, inèdit fins ara, “Ecos més llunyans” que Franch havia escrit com una actualització i balanç del treball premiat.

Trilla al seu “Estudi Introductori” té cura de contextualitzar l’obra de Joaquim Franch (Barcelona, 1944-Celrà, 1987), en fa una aproximació biogràfica cronològica i inclou a la bibliografia les Publicacions de Joaquim Franch i la Bibliografia sobre Joaquim Franch. Jaume Trilla insisteix en l’actualitat i vigència i explora el sentit de l’anticipació de l’obra de Franch.

Els responsables de l’editorial insisteixen en aquests valors actuals i no dubten a catalogar Joaquim Franch com un “clàssic de la pedagogia catalana contemporània.

La dimensió de l’acció de Franch com educador en el lleure es desplegà en dos àmbits geogràfics, Barcelona i Girona i en diversos camps: l’escoltisme, els projectes pedagògics de les escoles de mestres i la dimensió pràctica de l’acció municipal en aquests temes.

A través del seu treball va explorar i descobrir una nova dimensió natural i ecològica de la realitat. I va traduir aquesta pulsió ambientalista en un activisme incansable innovant en el camp dels recursos educatius, amb publicacions sovintejades de les seves reflexions, i amb l’experimentació en directe en camps de treball en espais naturals, com el dels Aiguamolls de l’Empordà de 1983 que és la base d’aquest llibre. La pedagogia del grup i del projecte van ser la base de la seva reflexió i la seva acció.

Joaquim Franch va integrar indissociablement la dimensió utòpica i pragmàtica de la urgent i necessària transformació de la realitat.