Revista de l’Hospitalet, desembre 2004

El Govern de Catalunya va impulsar la Llei de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció especial amb la voluntat de posar a l’abast dels Ajuntaments les eines necessàries per intervenir eficaçment en aquests sectors.

Així d’entre els tretze primers projectes que han participat d’aquest fons hi ha el barri de Collblanc-La Torrassa a la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat.

S’ha creat un fons per tal de compartir amb els ajuntaments el finançament de projectes que responen a una mateixa filosofia: intervenció integral i transversal, a fons, intensament per tal de capgirar dinàmiques internes i crear expectatives de canvi i reinserció urbana. Intervenir per afavorir la cohesió social, intervenir per recuperar l’optimisme, intervenir per garantir que amb les idees clares i projectes concrets no hi ha res que no es pugui assolir.

Em complau molt en nom del Govern de Catalunya manifestar el meu convenciment que amb el projecte de Collblanc-La Torrassa, la ciutat de l’Hospitalet avançarà sòlidament en el seu projecte de modernització i ho farà atorgant plenes garanties i igualtat de drets a tothom per avançar en el terreny de la cohesió i la justícia social.